Eğitim Politikası

Eğitim Politikası Beyanı: Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., Eğitim Organizasyonu’nun, vizyon ifadesinde gerçekleştirilmeyi öngördüğü temel amaç doğrultusunda; kararlılık, tutarlık, bütünlük ve süreklilik içinde organize olarak, sivil havacılık otoritelerinin normlarına uygun hava aracı bakım personeli yetiştirmektir. Bu politika şu temel ilke ve kurallar çerçevesinde yürütülür:

Eğitim Politikasının Temel İlke ve Kuralları:

  • Bugün ve gelecekteki eğitim ve gelişim ihtiyaçları; Şirket öncelikleri, strateji ve hedefleri ile sektör gereklilikleri doğrultusunda, çağdaş yetenek yönetimi anlayışıyla belirlenir.
  • Eğitim ihtiyaç analizleri ve eğitim uygulama faaliyetleri; değişen iş koşulları, Şirket içi mevzuat ve sivil havacılık otoritelerinin öngördüğü normlar ile yeni teknolojiler gözetilerek sürekli güncel tutulur.
  • Eğitim faaliyetleri; değişen iş koşulları, Şirket içi mevzuat ve sivil havacılık otoritelerinin öngördüğü normlar ile yeni teknolojiler gözetilerek yürütülür.
  • Eğitim faaliyetlerine ilişkin değerlendirme ve raporlama çalışmaları; Şirket içi mevzuat ve sivil havacılık otoritelerinin öngördüğü normlar çerçevesinde yapılır ve kayıt altına alınır.
  • Eğitime ilişkin ihtiyaç ve beklentilerin azami derecede tatmin edilmesi için gerekli çaba gösterilir.
  • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinde kaynakların etkin ve verimli kullanımı esastır.
  • Eğitim ve gelişim imkânları, fırsat eşitliği ilkesi gözetilerek sunulur,