404
İçeriğe Ulaşılamıyor

THY Teknik

The content you were looking for could not be found. Please try a different search.
I declare that I have not taken this module examination within the last 90 days after an unsuccessful attempt or 1 year after three unsuccessful attempts at any examination center.

Bu modül sınavını, son 90 gün içerisinde başarısız bir deneme sonrasında veya üç başarısız denemenin ardından 1 yıl içinde herhangi bir sınav merkezinde almadığımı beyan ederim.